A TDDSZ a pedagógusok mellett áll! A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének szolidaritási nyilatkozata

A pedagógusok polgári engedetlenségének oka a kormányzati jogsértés és a közoktatás állapota. A köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló (II. 11) 36/2022. kormányrendelet súlyosan csorbítja a pedagógusok sztrájkhoz való jogát, és lényegében ellehetetleníti a sztrájkot, mint érdekérvényesítési eszközt. Ebben a helyzetben a pedagógusoknak nem marad más eszköze érdekeik hatékony képviseletére, mint a polgári engedetlenség. Ezért maradéktalanul támogatjuk a pedagógusokat a jobb munkakörülményekért és a közoktatás rendbetételéért folytatott küzdelmükben. A kiváló pedagógusok politikai okokból történő eltávolítása csorbítja a diákok tanuláshoz való jogát, és rontja eredményeiket.  

Tegyük világossá: ebben a helyzetben nem a tiltakozó pedagógusokat, hanem az oktatási ágazatért felelős politikusokat kell elbocsátani! 

Elbocsátások helyett haladéktalanul emelni kell a pedagógusok bérét, és neki kell látni a közoktatás reformjának, hiszen Magyarország jövője az oktatásban rejlik!

TDDSZ

Budapest, 2022. október 03.

Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének nyilatkozata az OMSZ vezetőinek felmentése ügyében

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elítél minden tudományos szervezetekkel kapcsolatos, a szakmai szempontokat a politikaiak mögé helyező cselekedetet.

A TDDSZ elutasítja a tudományos szervezetekre nehezedő politikai nyomásgyakorlást, ezért elítéli az az Országos Meteorológiai Szolgálat két vezetőjének politikai okokból történő felmentését is.

A TDDSZ a tagszervezetei között tudhatja az OMSZ egyik szakszervezeti csoportját, az OMSZ valamennyi munkatársával szolidaritást vállal, az általuk kiadott nyilatkozattal minden tekintetben egyetért.

Az OMSZ vezetőit a Magyar Tudományos Akadémia egyik rendes tagja bocsátotta el, ezért a TDDSZ reméli, hogy az MTA elnökének kérésére nemcsak az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága, hanem az MTA Tudományetikai Bizottsága is állást foglal az augusztus 20-i előrejelzés és az OMSZ két vezetőjének menesztése kapcsán.

TDDSZ elnöksége nevében,
Bakó Imre alelnök

Budapest, 2022. augusztus 25.

TDDSz virtuális sztrájk. Én a pedagógusokkal vagyok!

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) tevékeny szolidaritást vállal a pedagógusokkal. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányzat nem törekszik velük érdemi együttműködésre és a munkabeszüntetéssel kapcsolatos alapvető alkotmányos jogukat rendeleti úton igyekszik ellehetetleníteni, a TDDSZ saját tagjait és minden más támogatót virtuális sztrájkra hív fel.

A virtuális sztrájk lényege, hogy a tényleges sztrájk idején egyébként is kieső jövedelmet a pedagógus szakszervezetek számára adományként egy sztrájkalapba ajánljuk fel. Kérünk mindenkit, hogy egy kétórás szolidaritási sztrájk időtartamára eső jövedelmét (vagy többet) utaljon át a megjelölt szakszervezeti számlára, ezzel is könnyítve a tiltakozásban résztvevő pedagógusok helyzetét.

A támogatásokat fogadó számlák megnevezés: 

Pedagógus Szakszervezeti Akcióalap

Számlaszám: 11707024-20104436

PDSZ Oktatással a Demokráciáért Alapítvány

Számlaszám: 11707000-22230573-00000000

A közlemény rovatba: sztrájk támogatás (TDDSZ)

A TDDSZ szolidaritási nyilatkozata

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) szolidaritását fejezi ki a pedagógus társadalommal.  Tudományos és szakmai közösségünk különösen fontosnak tartja, hogy a magyar iskolákban nyugodt körülmények között jó hangulatban eredményes oktatásra legyen lehetőség. Ehhez elengedhetetlen, hogy a pedagógusok megbecsültsége nőjön, aminek meg kell jelennie a jelenleginél lényegesen magasabb bérekben, és a jobb munkakörülményekben. Ezért teljes mértékben támogatjuk a pedagógus szakszervezetek követeléseit, és sok sikert kívánunk nekik a harcukban.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének szolidaritási nyilatkozata

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) szolidaritást vállal a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával (MESZK) és a 2021. július 31-re meghirdetett tüntetésük céljaival. A kormányzat néhány éve módszeresen szünteti meg a közalkalmazotti státuszt. Ez történt a kulturális intézményekben, az MTA volt kutatóhálózatában, és ez történik most az alapítványi fenntartásba átkerülő egyetemeken. A TDDSZ többször felszólalt az ellen, ahogyan a magyar törvényhozás szisztematikusan veszi célba az elmúlt időszakban azokat az embereket, akik − általában éhbérért − szolgálják a magyar kultúrát, oktatást és tudományt. Ugyan szégyenteljesen alacsony bérszínvonalon, de korábban biztosítva volt egy közalkalmazotti életpálya, amelyet — a kormányzati ígéretekkel ellentétben — semmilyen más életpályamodell nem váltott fel azóta.

Most az állami egészségügyet és az állami egészségügyi dolgozókat sodorja bizonytalanságba az új szolgálati jogviszony, és vezet − a MESZK felmérése szerint − ahhoz, hogy egyre kevesebb szakdolgozó látja el az egyre sokasodó feladatokat.

Várunk minden TDDSZ tagot és a magyar egészségügyért aggódó állampolgárt 2021. július 31-én 10.00-kor Budapesten, a Hősök terén!

TDDSZ Elnökség

Levél az ITM és az NKFIH vezetőjének

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete az ELKH kutatóhálózatának reprezentatív szakszervezete. Így természetes, hogy figyelemmel kíséri a tudományos kutatók munkáját és munkakörülményeit befolyásoló folyamatokat.

A szakszervezet azt tartaná a jó megoldásnak, ha ismét a 2014. évi törvénymódosítás előtti szabály érvényesülne: a szakmai kollégiumok által meghatározott sorrendet senki nem változtathatja meg, és a pályázatok kezelése visszakerül egy független titkárság (ez volt az OTKA Iroda) hatáskörébe.

Ezért a kutatóközösség nevében a TDDSZ azt kéri, hogy térjenek vissza a szakmai zsűrik által, átlátható módon, sok szempontot figyelembe véve kialakított döntésekhez, mint egyedüli megoldáshoz.

A teljes levél letölthető alább.

A TDDSZ szolidaritási nyilatkozata

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) szolidaritását fejezi ki a modellváltásba kényszerített felsőoktatási dolgozókkal. Tudományos és szakmai közösségünk nem korlátozódik a volt akadémiai kutatóhálózatra, hanem magába foglalja a kutatás, oktatás és kultúra területén dolgozó kollégákat, szakmai műhelyeket, akikhez számos együttműködés révén kapcsolódunk. A kutatóhálózat dolgozói, akiket szintén  hosszú ideje érintenek kényszerű és indokolatlan átalakítások, pontosan átérzik az eljárás igazságtalanságait, a döntések előkészítetlenségéből, az átalakítással járó szervezeti és finanszírozási kérdések tisztázatlanságából, valamint a tájékoztatás és a garanciák hiányából fakadó bizonytalanságot és annak elkeserítő hatását.   

Szolidaritásunk mellett aggodalommal tölti el közösségünket, hogy az átalakítási folyamatban sérül az egyetemek autonómiája, a tudomány, a kutatás és oktatás szabadsága és függetlensége. Ezzel a kultúrát, a tudást, a kutatást megtestesítő központok életének alapelvei  csorbulnak, ahogyan ez a kancellári rendszerek kiépítésekor vagy az egyetemi szakok betiltásakor is történt. Az alapítványokba kényszerített felsőoktatási intézményekben az egyetemi autonómia elvész, és az irányítást a fenntartó szerepét átvevő kuratóriumok gyakorolják. Mindez sajnos a kultúra, az oktatás és a tudomány rombolásának újabb fejezeteként értékelhető a CEU, a Magyar Tudományos Akadémia, a Corvinus, az SZFE esete, múzeumok bizonytalan időre való bezárása és költöztetése, a műemlékvédelem felszámolása, a közgyűjteményi, kulturális és volt akadémiai dolgozók közalkalmazotti státuszának megszüntetése, a pályázati rendszerek átszabása és az intézményi struktúra megváltoztatására tett egyéb lépések után.

A TDDSZ ezúton is tiltakozik minden olyan szervezeti és finanszírozási átalakítás ellen, ami az érintettek bevonása nélkül és ellenükre történik, továbbá az adott intézmény függetlenségét és szabadságát sérti.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 2020. december 1-i Küldöttgyűlésének határozata

Az ELKH kutatóhálózatában dolgozók közalkalmazotti státusának elvétele kapcsán az ELKH mintaszerződést készített. Sajnos ennek több pontja jogi szempontból problémás.

A TDDSZ kérésére egy munkajogász átnézte ezt a mintaszerződést, és több problémát talált.

A TDDSZ azt javasolja az ELKH kutatóhálózatában dolgozóknak, hogy amikor megkapják az új munkaszerződést, ellenőrizzék az alábbiakat. (Kivéve persze, ha eleve nem kívánja elfogadni a státus megváltoztatását, és inkább a kilépést választja.)

1) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkavállaló a szerződés hatálya alatt a tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége keretében – köteles a Munkáltatónak írásban bejelenteni a létesítendő, illetve fenntartani kívánt

  1. további munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, szervezetben személyes közreműködéssel járó jogviszonyt, illetve
  2. a más jogi személynél vállalt vezető tisztséget (pl. gazdálkodó szervezetben, szövetkezetben, alapítványban, költségvetési szervben), illetve végezni kívánt vállalkozási vagy egyéb tevékenységet.

A jogi szakvélemény szerint ez a pont ebben a formában jogellenes. Az Mt. nem ad felhatalmazást a munkáltatónak arra, hogy a munkavállalóját bármilyen egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyáról, vagy vezető tisztségéről, vállalkozási „vagy egyéb tevékenységéről” nyilatkoztassa.

Kizárólag a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése esetén írhat elő ilyen kötelezettséget. Mivel ezt egy előző pont már tartalmazza, ez a pont felesleges, vagy szigorúan utalni kell benne, hogy a bejelentési kötelezettség csak akkor terheli a munkavállalót, ha a további jogviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. Nyilvánvaló, hogy számos mellékállás, vállalkozás, vezetői tisztség stb. egyáltalán nem jár ilyen hatással, ezért a bejelentése sem írható elő.

Ezt a pontot ezért célszerű törölni.

2) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkavállaló a Munkáltató által biztosított munkaeszközöket kizárólag a jelen munkaszerződésben meghatározott feladatainak ellátására használhatja. A Munkavállaló felelős a munkaeszközök használatáért és megóvásáért. A Munkavállaló a munkába járáshoz elengedhetetlenül szükséges személyes tárgyain kívül semmit sem vihet be, illetve hozhat ki a munkahelyéről. Az informatikai biztonságról rendelkező szabályozók határozzák meg a mobil adathordozó eszközök kezelésének szabályait, különös tekintettel a kiviteli-behozatali engedélyezés feltételeire. Ha a Munkavállaló az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért Munkáltató nem, Munkavállaló viszont az Mt. rendelkezései szerint felel.

A jogi szakvélemény szerint a vastagon szedett rész semmis kikötés. A munkáltató kártérítési felelőssége megállapodásban nem zárható ki, semmilyen körben. Ebben az esetben is a munkáltatói kártérítési felelősség általános szabályai irányadóak (Mt. 166. §). Az utolsó mondatot ezért célszerű törölni.

3) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkáltató a Munkavállalónak a jelen pontban meghatározott tilalom ellenére bevitt dolgaiban bekövetkezett károkért kizárólag szándékos károkozás esetén felel.

A jogi szakvélemény szerint ez így pontatlan megfogalmazás, ebben a formában semmis. A törvény valójában így rendelkezik:

A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel [Mt. 168. § (2) bek.].

Vagy a szabály pontos idézése szükséges, vagy az egész mondat elhagyása a szerződésből. (Ha nincs a munkahelyre bevitt dolgokért fennálló kárfelelősségre utalás a szerződésben, akkor is az Mt. irányadó, annak szövegét felesleges megismételni a szerződésben.)

4) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkavállaló vállalja, hogy a munkaviszony ideje alatt és annak bármely okból való megszűnését követően a munkaviszonyával összefüggésben tudomására jutott valamennyi tényt, adatot és információt titokban tartja, bizalmasan kezeli és azokat harmadik személynek sem szóban sem bármilyen más módon nem hozza tudomására.

Ez a pont alapvetően korlátozza a tudományos kutatás szabadságát: lehetetlenné teszi a kutatási eredmények közzétételét akár előadás, akár írott publikáció formájában. Emellett lehetetlenné teszi, hogy ha bármilyen okból megszűnik a foglalkoztatása a jelenlegi munkahelyén, akkor folytassa a tudományos kutatói pályáját, hiszen semmit nem használhat fel az itt megszerzett ismereteiből.

A kutatói munkakörben dolgozóknak javasoljuk a pont törlését, vagy helyettesítését az az MT. 8.§ (4) bekezdésével:

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

5) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a KFI tv., az Mt. rendelkezései, valamint a Munkáltató mindenkor hatályos foglalkoztatási szabályai alkalmazandók. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Munkáltató belső utasításai és szabályzatai írásban közöltnek minősülnek, amennyiben azok a helyben szokásos módon és általában ismert módon közzétételre kerülnek.

A jogi szakvélemény szerint a vastagon szedett rész semmis kikötés. A jognyilatkozatok alaki kötöttségére és közlésére vonatkozó szabályokat az Mt. eltérést nem engedõen szabályozza az I. Részben (Mt. 22-24. §). A helyben szokásos közzététellel szigorúan csak az Mt. 22. § (2) bekezdés b) pontban felsorolt jognyilatkozatok közölhetőek. Ezt a mondatot törölni kell a megállapodásból.

6) További észrevétel a mintaszerződésben szerepelő szöveghez:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót 2021. január 01. napjától határozatlan időtartamú munkaviszony keretében foglalkoztatja tovább.

A jogi szakvélemény javasolja a szöveg egyértelműsítését annak hozzáadásával, hogy:

A Munkavállalónak a Munkáltatónál 2020. december 31. előtt közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt a jelen munkaviszonyban töltötte volna el.

Amikor a munkáltató elküldi az új munkaszerződést, azt mindenképpen szükséges azonnal alaposan elolvasni, és ha valaki abban bármilyen hibát talál, még aznap kérni annak javítását. A szerződés később már nem módosítható, azt a munkavállaló abban a formában kell elfogadja. Ha nem fogadja el, akkor december végén megszűnik a munkahelye.

A TDDSZ különösen az 1., 2. és a 4. pontokat tartja különösen komoly problémának.

Azt javasoljuk, hogy amennyiben ezek a pontok a mintaszerződésben szereplő formában kerülnek be a számára kiküldött szerződésbe, akkor emeljen ezek ellen kifogást. Vagy kérje a szerződés javítását, megadva a jogi szakvéleményben adott megoldást, vagy maga javítsa ki a szerződés szövegében ezeket a pontokat, és küldje vissza azzal, hogy a szerződés kiküldött szövege hibás volt, és a hibákat javította.

Akármelyik megoldás mellett dönt, érdemes mindjárt azt is jelezni, hogy a javított szerződést a maga részéről elfogadja. Erre 15 napja lesz, de persze nem kell megvárni, hogy az elteljen. Nehogy az történjen, hogy semmit nem ír alá, és ezzel lemond a továbbfoglalkoztatásról!